Header image  
Tips og tricks til dine akvarieplanter
 
line decor
  FORSIDE  ::  
line decor
   
 

Gødningstest

 

Jeg søger op til 2 personer der er interesseret i at teste det nye gødningskoncept, i hvert af de nummerede områder...Aalborg området er dækket helt ind, så derfra ønskes ingen testere i denne ombæring!

Hvis der er flere fra samme område vil de to der bliver udvalgt til testen udvælges således at de ikke er repræsentative for det samme område, altså med en vis geografisk afstand!

Forsøget vil løbe over ca. 2 måneder, og gødningen vil blive leveret gratis herfra...


Man skal være parat til at oplyse vandværdierne for det vandværk man får sit vand fra, samt at der vil blive tale om løbende opdateringer/oplysninger om hvad man oplever, som tilsendes til mig via mail. mail adresse til formålet vil senere blive oplyst til den enkelte.. Det er muligt at jeg udformer et skema til formålet enten som start eller i løbet af projektet.

Et krav er at du er parat til at anvende easy carbo som et minimum af kulstof tilførsel men meget gerne co2.


- Akvariet må max. være på 250 liter..
- Du skal have et rimeligt lys over akvariet og helst ikke under 0,5 watt pr. liter.
- Du skal være parat til at gøde akvariet med den forskriftsmæssige dosering og interval, som angives af mig!
- Du skal være parat til løbende at levere billeder af forløbet, ikke hver dag men med nogle jævne mellemrum, så projektet kan følges hos den enkelte...og de tilsendte billeder vil efterfølgende være copyright undertegnede...
- plus at der kan hen ad vejen komme visse anvisninger, som jeg forventer at du er parat til at efterfølge... der vil ikke blive forlangt at du skal ud og købe dyrt co2 grej, andre lamper og den slags, men helt jordnære og overkommelige ting!

Gødningen vil blive tilsendt som tørstof og du skal således selv blande det op med vand i en egnet flaske, doserings-egnede kanylesprøjter leveres herfra.

Iøvrigt vil test forløbet foregå for egen risiko!

Ovennævnte er jeg nødt til at skrive, for at tage forbehold overfor, at en af jer kommer til at tømme al gødningen i akvariet på èn gang. Derudover er den almindelige anbefalede dosering allerede testet med fisk og rejer og der har ingen utilsigtede tilfælde været!

Der vil ikke blive testet rødlerskugler, så vil du anvende dem, må du selv anskaffe, hvis du ikke allerede gør det...

Er du interesseret og ønsker at deltage, med de forbehold der er nævnt ovenfor, så send mig en mail på denne mail-adresse info@ullits.org
Angiv "deltager i gødningstest" i emnet og skriv lidt om dit akvarium, størrelse, hvilket lys du har, antal watt og gerne oplysninger om hvilke rør du anvender, hvor lang tid lyset er tændt.. og evt. hvilke planter du har, hvor ofte og hvor meget vand du skifter, har du kraftig/svag cirkulation.. samt om du bruger easy carbo, co2 og lignende og normal temperaturen i akvaritet og gerne lidt om dig selv og din interesse i akvariehobbyen, samt dit Fulde navn, adresse og evt. gerne et telefonnummer hvor du kan kontaktes.

Jørn

 

gtest omraader